DirkVandenHendeIn 1930 begon Livinus Van den Hende in Zeveneken – Bastelare met gieten van betonbuizen, afsluitingspalen en platen. Van machines was nog geen sprake en alles gebeurde met de hand. Plaatsgebrek deed de familie al snel verhuizen naar Zeveneken – Zavel. Uiteindelijk belandde het bedrijf in 1957 op de Lozen Boer. Door een constante groei en toenemende mechanisatie en automatisatie is de oorspronkelijke bedrijfsoppervlakte van 1000 m²  toegenomen tot de huidige 4 hectare.

Met een productie van 100.000 ton per jaar , is Van den Hende Beton een belangrijke speler in de wereld van de betonproducten en is het één van de modernste betonfabrieken in Oost-Vlaanderen. Het team staat in voor de fabricatie en verkoop van producten die hun afzet vinden in voornamelijk woningbouw en wegeniswerken maar tevens in een aantal speciale markten zoals de tuinbouw , die overigens aan de basis lag van het ontstaan van de onderneming.

Cement wordt geleverd in bulkwagens die rechtstreeks in de ruime silo’s blazen. De grondstoffen in granulaat vorm zoals zand en steenslag worden aangevoerd met kipwagens. Het overgrote deel hiervan wordt rechtstreeks in de 2 betoncentrales gelost. Zo heeft de grote torencentrale van 25 meter hoog, een stockagecapaciteit tot 840 ton grondstoffen. Maar tevens ligt er een noodzakelijk bufferstock om de continuïteit van de productie te garanderen.

In grote lijnen wordt de productie verdeeld over twee afdelingen die parallel en onafhankelijk naast elkaar werken , elk voorzien van hun eigen betoncentrale .

Enerzijds is er de lijncentrale met een capaciteit van 100 m³ per dag die instaat voor de prefabafdeling, anderzijds is er de torencentrale met een capaciteit van 250 m³ beton voor de steenafdeling.

In de prefabafdeling vinden we een kipvormmachines type Optimal aan het werk en wordt ook maatwerk gemaakt.

Er is de “Optimal” die elementen produceert tot 3 meter lang en 400 kg zwaar. Deze producten in gewapend beton zijn hoofdzakelijk tuinbouwproducten, palen en platen, signalisatieproducten, kaders voor de grafmonumenten en stootplinten voor de industriebouw.

Verder produceren wij hier ook heipalen voor de paalfunderingen.

Deze machine zorgt ook voor de productie van de Exxell stone (www.exxellstone.be)

Het maatwerk bestaat hoofdzakelijk uit funderingen voor bushokjes, maatwerkkaders en verkeerseilanden.

In de steenafdeling komen betonstenen, straatstenen en boordstenen uit de steenvormmachine gerold. Dit volledig geautomatiseerd productieproces wordt van beton mengen tot het omsnoeren van de gestapelde stenen met argusogen in de gaten gehouden door ons hoogtechnologisch computersysteem.

De torencentrale staat ook in voor de productie van hoogkwalitatief gestabiliseerd zand en droog beton, dat voornamelijk gebruikt wordt bij het aanleggen van opritten en parkings, een markt die natuurlijk hand in hand gaat met het verwerken van onze klinkers en borduren.

De leveringen worden door ons eigen wagenpark en of door derden verzorgd.

Enkele toepassingen van onze producten :

 

De heipalen worden verwerkt als funderingspaal voor serres, woningbouw en industriebouw. Ze zijn voorzien van stalen buizen zodat ze perfect passen op de houten heipaal die eerst onder de betonpaal gestoken wordt.

Onze bouwblokken ziet men meer en meer op diverse bouwwerven. Bouwblokken zijn er in diverse maten en uitvoeringen. Zo zijn er de gekende betonstenen voor funderingen en opgaand metselwerk maar ook de lichte “Topargex” blokken voor binnenmuren.

In opritten en parkeerterreinen vinden onze straatstenen dikwijls hun toepassing. Van den Hende Beton maakt zowel de rechthoekige straatstenen als de  “Quadragon”.

Sinds een aantal jaar heeft Van den Hende beton nu ook een eigen gevelsteen : de Exxellstone meer info op www.exxcellstone.be.

Architecten raken meer en meer overtuigd van de vele mogelijkheden die deze gewapende gevelsteen bezit.

In ons productiegamma zit een speciaal gamma producten onder de naam “infrastructuur”. Hieronder vallen sokkels voor verkeersborden ; prefab verkeersdrempels; verkeerseilanden voor verkeerslichten en oversteekplaatsen ; signalisatiepalen voor nutsbedrijven voor het aanduiden van ondergrondse leidingen zoals gasleidingen en waterleidingen; …